SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Rendah Islam Ummah (SRI Ummah) telah ditubuhkan pada tahun 1985 di Kampung Teras Jernang, Bandar Baru Bangi dengan bilangan penuntutnya 10 orang sahaja dan seorang tenaga pengajar. Ianya ditubuhkan atas idea Dr. Abdul Halim Muhammad (beliau pada masa itu merupakan Ketua Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah di Fakulti Pengajian Islam UKM). Pada awal penubuhan, sekolah ini diberi nama Kelas Tahfiz. Kemudian ditukar nama kepada Kelas Tahfiz Ummah. SRI Ummah diwujudkan sebagai satu program pendidikan lanjutan selepas program pendidikan pra sekolah (TASKA/TADIKA). Ia bertujuan menampung keperluan asas pendidikan Islam anak-anak ahli keluarga dan masyarakat. Program yang dibangunkan memberi penekanan yang khusus kepada pembacaan dan penghafalan Al-Quran serta penghayatannya, di samping pengajaran ilmu asas Fardu Ain yang lain termasuk pendidikan Teras Islam, Bahasa Arab, Tafsir, Hadith, Sirah dan sebagainya.

Pada tahun 1989, SRI Ummah mula berkembang ke kawasan perumahan yang sedang pesat membangun di Bandar Baru Bangi. Sebuah sekolah dibuka di rumah No. 22, Jalan 2/2B di Seksyen 2 dan diberi nama Madrasah Ummah Damai. Pada tahun 1992, sebuah sekolah lagi dibuka di lot kedai No. 2, Jalan 1/7E, di Seksyen 1 dan diberi nama Madrasah Ummah An-Nur. Nama-nama sekolah diambil sempena nama surau atau masjid yang berdekatan dengan sekolah.

Pada tahun 1995, dua buah sekolah lagi dibuka iaitu Madrasah Ummah Madani di rumah No. 3, Jalan 3/2H, Seksyen 3 dan Madrasah Ummah Kauthar di No. 11A, Jalan 4/A, Seksyen 4. Kemudian pada tahun 2001 sebuah lagi sekolah dibuka iaitu Madrasah Ummah Ikhlas yang beralamat di No. 6, Jalan 4/12F, Seksyen 4 Tambahan. Seterusnya pada tahun 2003, dua lagi sekolah dibuka, iaitu Madrasah Ummah Abrar di No. 55, Jalan 7/3D, Seksyen 7 dan Madrasah Ummah Ikhwan di No. 24, Jalan 5C/5, Seksyen 5. Pada tahun 2004 dua lagi sekolah dibuka iaitu Madrasah Ummah Ehsan di bangunan lama Surau Al Ehsan, Jalan 2/4D di Seksyen 2, dan Madrasan Ummah Amirin di Surau Al Amirin, Jalan 4/9C. Madrasah Ummah Hasanah kemudiannya dibuka di Sekyen 8 di No. 209, Jalan 8/3 untuk menampung permintaan penduduk di kawasan tersebut.

MOTO SEKOLAH

“Ke Arah Pembentukan Generasi Al-Quran”

VISI SEKOLAH

Mewujudkan rangkaian institusi pendidikan Islam bersepadu yang unik, cemerlang dan terbilang

MISI SEKOLAH

  • Membangunkan kurikulum tarbiyyah yang lengkap dan seimbang di peringkat 7 hingga 12 tahun dalam membina generasi khayra ummah.
  • Membangun dan menyelaraskan pusat pendidikan SRI Ummah yang berkualiti berasaskan nilai kasih sayang, amal jama’iy, harmonis dan semangat perjuangan yang kental dalam kalangan murid, guru dan pengurusan.
  • Mempertingkatkan sistem pengurusan pentadbiran dan kewangan yang mantap serta berkesan sebagai asas kejayaan visi.

OBJEKTIF SEKOLAH

Melatih pelajar kemahiran Al-Quran dalam aspek-aspek bacaan, hafalan, kefahaman dan penghayatan

 Melahirkan pelajar yang bersahsiah dan berakhlak mulia serta mengamalkan budaya Islam dalam kehidupan mereka (Ibadah, adab sopan dan perhubungan).​

Melatih pelajar supaya berdisiplin mengikut disiplin Al-Quran, As-Sunnah dan Sirah.​

Mendidik pelajar ke arah melakukan ibadah fardhu dan sunat serta perkara-perkara yang berkaitan dengan betul.​

Melatih pelajar supaya dapat menyeimbangkan kehidupan mereka dari segi tuntuan kerohanian dengan kemahiran (Fardu Ain & Fardu Kifayah).​

Melatih pelajar supaya mahir jawi dan Bahasa Arab.

KOMPONEN MATA PELAJARAN

AL-QURAN

6 tahun (kaedah 5M, menghafaz surah-surah pilihan dan khatam Al-Quran sebelum tamat tahun 6)

JAWI

6 tahun (mengeja, membaca dan menulis jawi)

BAHASA ARAB

6 tahun (memahami asas-asas Bahasa Arab)

FARDHU AIN

6 tahun (penghayatan Akidah, Ibadah dan Akhlak/Adab-adab muslim)

TAJWID

3 tahun (mampu membaca dengan kaedah bacaan yang betul)

SIRAH RASULULLAH

5 tahun (mengenal peribadi dan panduan hidup muslim)

TAFSIR AL-QURAN

3 tahun (memahami kandungan surah-surah terpilih dalam Al-Quran)

HADIS

3 tahun (menghafal, memahami dan menghayati hadis)

SENI KHAT & IMLAK

5 tahun (melatih kemahiran menulis tulisan Arab dan jawi dengan kaedah penulisan yang betul dan cantik)

SUKATAN PELAJARAN

Melaksanakan sukatan pelajaran JAKIM, JAIS dan SRI Ummah.

AMALI SOLAT

Praktikal solat wajib dan sunat beserta wirid dan doa dengan bimbingan guru

KOKURIKULUM

Majlis Amal Islami, Hari Kebesaran Islam, Kem Kepimpinan dan banyak lagi.

Skrol atas sekali